گالری

گالری

این شرکت با برخورداری از واحد آتلیه عکس اقدام به عکاسی از مراسمات و مجالس ، همایش ها مرتبط با معلولین و سالمندان و همینطور سفارشات تصاویر و ایده های هنری تصویری (سوژه معلولین و سالمندان) مشترکین مینماید در ضمن پایان هر فصل تصاویر گرفته شده شما عزیزان در قالب نمایشگاهی در استانها  و تصاویر ایده های شما با ذکر نامتان در بخش گالری سایت قرار میگیرد . استفاده تبلیغاتی و یا چاپ تصاویر گالری منوط به ارائه درخواست کتبی شرکت و دریافت فایل اصلی با ذکر نام عکاس (مالکیت معنوی) قابل استفاده میباشد .


جستجوی دقیق تر