چهار چرخ

چهار چرخ

 4wheel scooter electric چهار چرخ برقی همانند سه چرخ برقی یکی دیگر از وسایل نقلیه ای است که جهت کمک به معلولین و سالمندان  طراحی و ساخته شده است و از امکانات خوبی برخوردار بوده و حرکت آن ها توسط فرمان و در برخی نیز بنا به شرایط فیزیکی افراد با جویستیک هدایت میشود . این وسیله با توجه به شرایط موتور و قدرت و توانایی آن انواع مختلفی داشته و توانایی تحرک متفاوتی را برای بیمار فراهم می سازد .


هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.